INCI

Ingredientų sąrašas arba sutrumpintai INCI (International nomenclature (of) cosmetics ingredients) - tai bet kokia medžiaga arba medžiagų mišinys, tikslingai naudojamas kosmetikos gaminiams gaminti gamybos proceso metu (EB Nr. 1223/2009). Ingredientų sąrašas naudojamas daugelyje pasaulio šalių, tokių kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, Europos Sąjunga, Japonija, Kinija ir kt. Neskaitant tam tikrų išimčių, INCI visose šalyse yra vienodas. Šiuo metu ingredientų sąraše yra 16000-ių skirtingų cheminių medžiagų.

Sukūrus kosmetikos gaminį privaloma suformuoti jo ingredientų sąrašą. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 nustatyta tvarka, “ingredientų sąrašas sudaromas masės, kokios jie buvo gaminant kosmetikos gaminį, mažėjimo tvarka”, tačiau tokie, kurių koncentracija gaminyje yra mažiau nei 1% gali būti išvardyti bet kokia tvarka po tų, kurių koncentracija viršija 1%.

Ingredientų sąraše sutinkamas terminas „parfum“ arba „aroma“ pažymi gaminyje naudojamas kvapų bei aromatinių kompozicijų žaliavas. Europos Sąjunga yra nustačius 26-ias chemines medžiagas, kurios laikomos potencialiais alergenais ir neretais atvejais įeina į kvapiųjų medžiagų sudėtį. Viršijus Europos Sąjungos nustatytas ribas, šios cheminės medžiagos (alergenai) privalo būti nurodomos gaminio ingredientų sąraše.

Gamintojas paleisdamas gaminį į rinką įsipareigoja laikytis aukščiau nurodytų taisyklių: kosmetikos gaminio ingredientų sąrašą sudaryti tik pagal Tarptautinę kosmetikos ingredientų nomenklatūrą, nekeičiant cheminės medžiagos pavadinimo kitomis egzituojančiomis nomenklatūromis (pvz. IUPAC) bei nurodyti visus gaminyje esančius cheminius junginius pagal jų koncentraciją.

Nuoroda į Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1223/2009:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=LT